TILL STARTSIDAN

Producent med verksamhet i hela Norden.

Original


Original

För att tryckresultatet ska bli det bästa så behöver vi bra original. Nedan följer en beskrivning av  olika trycksituationer och originalbehov.

 SCREENTRYCK - Pmstryck (Pantone), dvs ingen fyrfärgsbild- bara rena färger

- Eps eller AI ( Illustrator) fil, vektoriserad med Pms angivelser

- Pdf fil, men endast  om denna är redigerbar i Illustrator och vektoriserad

DIGITALT  TRYCK - dvs fyrfärgs rastertryck utförd i printer

-Tryckoptimerad högupplöst Pdf, riktmärke 800 Dpi vid skala 1 : 10

-Photoshop, TIFF, CMYK, riktmärke 800 Dpi vid skala 1 : 10

-Eps eller AI fil, om streckorignal måste den vara vektoriserad

Om det är en kombination av texter, loga och fyrfärgsbild, så vill  helst ha en Illustratorfil med inlagd lågupplöst, beskuren Photoshopbild. Loggor och texter vektoriserade. Photoshopbilden, högupplöst samt i TIFF, CMYK, obeskuren bilägges separat.

Vi kan också till nöds ta emot Indesign, texter + loggor vektorsierade, Photoshopbild separat, högupplöst i TIFF, CMYK. I detta fall måste vi dock få med en lågupplöst Pdf så att vi kan kontrollera att ingenting blir fel

OBS ; om det är vepor som ska tryckas och bilden är utfallande så måste det finnas  1 cm utfall vid skala 1 : 10 i den obeskurna Photoshopfilen, liksom samma utfall om originalet är ett Pdf dokument. Detta behövs bl.a. för sömnaden av eventuella rörfållar.

SCREENTRYCK - fyrfärgs rastertryck

Som ovan, med undantag att vi inte kan ta emot tryckoptimerad Pdf. Vi måste kunna komma åt grundbilden i Photoshop för justeringar inför tryckning. Upplösningen behöver också bara vara 500 Dpi vid original i skala 1:10.

Några avslutande tips och varningar

- Osäker på vilken Pms färg ni vill ha ?, skicka då färglikare/trycksak till oss. Ju mer information vi får, desto bättre kommer resultatet  att överensstämma med era förväntningar.

-  Vi är mycket noga när vi blandar Pmsfärger för tryckning. Om man som kund har specifika önskemål eller krav på hur färgtonen exakt ska te sig ( vilket ibland t.o.m. kan avvika från angiven Pmsfärg), be oss då om färgprov för godkännande eller skicka oss en färglikare som vi kan anpassa tryckfärgen till.

- För Pms ( Pantone) tryck så följer vi alltid C skalan ( C = coated) och inte U skalan(U = uncoated). För vissa färger så blir färgtonen annorlunda, Tex så kan en färg i C skalan vara "blåbärsblå", medan den i U skalan ter sig mer "duvblå".

- Om färgreferensen är i Pms, (Pantone) och produkten ska tryckas i fyrfärgsraster eller vice verse så utgör fyrfärgsblandningen bara en approximation av angiven Pmsfärg. För vissa färger så kan avvikelsen i färgåtergivning mellan PMS och CMYK vara betydande.  Om ni är osäker så fråga oss om hur färgåtergivningen kommer att bli.  

-  Vi hanterar dagligen många original, får ofta succesivt kompletterande information från kunderna, gör ibland justeringar och någonstans i den processen kan fel uppstå hos oss eller hos kunden. Därför skickar vi vanligen design för godkännande, vilken man som kund måste kontrollera noga. Vi tar tyvärr inte ansvar för felaktighet i design som godkänts av kund. Detta gäller oberoende av hur felet uppkommit.

- Om du också beställt tryck av annan producent, tex affisher som ska ses tillsammans med det vi producerar så bör du ge oss färglikare. Annars finns det stor risk för att det blir besvärande skillnader i färgton mellan de olika produkterna.