TILL STARTSIDAN

Producent med verksamhet i hela Norden.

Miljö, Kvalitet


reningsbad

 Rening av tvättvatten

 Miljö

Genom att handla av Exponator får ni produkter vars tillverkning känntecknas av omtanke om miljön. Vi lånar vår jord av våra barn och det är vår skyldighet att inte förstöra den. Vet ni vilka utsläpp av kemikalier och lösningsmedel som er nuvarande leverantörs produkter ger upphov till ?

Materialet i våra flaggdukar består av polyester, liksom flaggtapen och trådar. Polyester är en oljebaserad produkt som utvinns av råolja och anses som ringa eller icke miljöförstörande. Armerad pvc, som används för bla kioskflaggor, är också fullt biologiskt nedbrytbar, men ett miljömässig sämre alternativ. Skälen är bla ämnets långa nedbrytningstid och att det vid förbränning skapas farliga kemikalier som tex salpetersyra. Å andra sidan är det också ett vanligt material i hemmet, tex för köksskålar.

Pigmenten vi trycker med är syntetiska , men fullt biologiskt nedbrytbara, utan negativa konsekvenser. Bindmedlet för tygtryck är extrakt från grönalger och lösningsmedlet är vanligt kranvatten. Överskottsfärgen återvinns till största delen och tvättvatttnet från tygtrycket renas innan det går vidare till det allmänt reningssystem.

Karbinkrokarna består av Polyamide, vilket också är en oljebaserad vara som anses som ringa miljöstörande. Kedjekrokarna är i Pvc, men dess extra styrka kan behövas för att klara belastningen på extra stora flaggor. Ytterförpackning är av Polyeten som är miljövänligt - används ofta för att emballera livsmedel - och ytterförpackningen är av papper. För transport till kunderna användas vi oss av TNT, DHL och Schenker, vilka alla bedömts ta god hänsyn till miljöfrågorna.

Vårt interna arbete med miljöfrågan fokuserar nu sig på metoder att minska åtgången av tvättvatten i produktionen. Ett nytt ekonomisystem med mailing av orderbekräftelser och fakturor infördes under 2008 och minskar åtgången på papper rejält. Vi arbetar också framgångsrikt vidare med att söka förmå våra kunder att välja tyg framför det miljömässigt styggare pvcmaterialet.

 Kvalitet

Våra kvalitetsmål är kortfattade, men omfattande ;

För det första står kvaliteten på produkten i centrum.  Med en druckens envishet borrar vi  ner oss inom vårt produktområde och letar ständigt förbättringar. 

Det andra målet är att behandla kunden såsom han eller hon vore en nära vän.  En vän får saklig information utan säljfloskler, bra priser, endast förslag vi tror blir bäst och bara löften vi kan leva upp till. 

Det sista, men minst lika viktiga, målet är att undvika felaktigheter och misstag. Det handlar om skriftlig dokumentation, kontrollpunkter och hög nogrannhet i arbetet.