TILL STARTSIDAN

Producent med verksamhet i hela Norden.

Att välja flaggleverantör


rattfalla

Att välja leverantör är svårt, och inom vår verksamhet är det ännu svårare för kunden har ofta mycket begränsade kunskaper om flaggors kvalitetegenskaper. Det ställer extra stora krav på leverantören att ge korrekt och saklig information. Tyvärr är inte alla så petnoga med att ge kunden alla fakta, har kanske inga fakta eller t.o.m. inte vill ge ett tydligt beslutsunderlag för man skulle riskera att förlora kunden. 

Bristen på kunskap utelämnar köparen till säljarens godtycke, ger en fokusering på lägsta inköpspris och en låg kvalitet som ofta inte är optimal för kunden. Om en bättre flagga kostar 20 % mer, men håller minst dubbelt så länge så finns det  vanligen all anledning att byta leverantör. Det kan också finnas andra skäl till att göra  förändringar för det är inte bara materialets styrka och sömnaden som bestämmer flaggans kvalitet och livslängd. Syftet kan också tex vara att få ett färgmässigt snyggare tryck, djupare färger, bättre beständighet mot UV ljus eller tex att flaggan ska vara tvättbar.

Leverantörern kan uppleva situationen annorlunda. Varför erbjuda för en dyrare högkvalitativ produkt när kunden inte vet så mycket och i brist på andra variabler är fokuserad på lägsta inköpspris. Det är ju enklare att erbjuda en billigare, men sämre produkt, oblygt hävda att produkten är "jättebra" och "ro hem" ordern !  

En bättre produkt kan i många fall reducera kundens långsiktiga kostnad för flaggning ordentligt. I vissa fall upp till  40 % och ibland t.o.m ännu mer. Studera nedanstående exempel, direkt tagna ur verkligheten :

100 % längre livslängd och 20 % högre pris på nya flaggan = besparing 40 %

50 % längre livslängd och samma pris på nya flaggan = besparing 33 %

50 % längre livslängd och 20 % högre pris på nya flaggan = besparing 20 %

(Ovan har vi medvetet utelämnat de största, men faktiska skillnaderna i livslängd mellan olika leverantörers flaggor. Beroende på jämförelse är det inte orealistiskt med  200 % längre livslängd och upp till nästan ofattbara 400 %. I ytterlighetsfallen handlar det om en verklig möjlig besparing på över 70 % på flaggkostnaden - t.e.x. - om man har stickad polyester i flaggan och befinner sig i kustområde, dvs där det blåser en hel del, så är en besparing på 70 % av kostnaden inte orealistisk. Likaså om t.e.x. duken är vävd 160 grams polyester, men så tätt vävd att nålen orsakat mycket skärskador med därpå följande svaghet, eller t.e.x.  om sömnaden på den vävda duken är bristfälligt utförd.) 

Att besparingar genom förbättrad kvalitet inte realiseras är en kombination av kundernas bristande kunskaper och godtrogenhet samt ointresse och oförmåga från säljarens sida.   

Utan närmare kunskap om produkten så är det vanligt att endast överväga att byta leverantör om inköpspriset blir lägre. Men med lite insikt så kan det vara lönsamt att byta, även om priset man erbjuds är detsamma som idag eller t.om. betydligt högre. Det bygger på den enkla utgångspunkten att flaggor inte bara köps en gång, utan ska förnyas när de är trasiga. Om en bättre, men dyrare flagga, ger en besparing på minst 40 % så uppstår besparingen varje år, år ut och år in. Då spelar det ingen roll om inköpspriset blev 20 % högre, för det är ju nettot på 40 % som är det intressanta.  

Ovanstående visar också att det kan vara ytterst olönsamt att byta leverantör p.g.a. priset om man därmed får mindre hållbara flaggor - om ni får 30 % lägre pris och den nya flaggan håller 50 % kortare tid, så ökar  flaggkostnaden med 40 %. Samtidigt kan  den oinsatte köparen lätt frestas att byta till en billigare, men betydligt sämre produkt. Särskilt om begreppen inköpspris och långsiktig kostnad likställs och säljaren är  erfaren och "välsmord" i sin argumentering. Fördelaktigt lågt inköpspris, men samtidigt extra hög kostnad för att flaggans korta livslängd aldrig uppmärksammas.    

Kännetecken för hög flaggkvalitet - läs mer under "Flaggor" och "Material"

Trycket ska vara ett s.k dispersiontryck - färgen sitter i fibrerna och du känner inte tryckfärgen med handen. Det är en tryckprocess i flera steg där färgen fixerats till fibrerna och överskottsfärgen är urtvättad. Pigmenten måste ha högt UV-värde, dvs stå emot blekning. Med rätt tryckteknik är också flaggan tvättbar.

Att skilja från s.k pigmentryck som är billigt, men av låg kvalitet i alla avseenden. Vid pigmenttryck så ligger färgen ovanpå duken som en "kaka" - ungefär som ett tryck på en billig T-shirt. Färgerna blir dova, genomtrycket dåligt, UV-beständigheten låg, duken färgar av sig, färgen krackelerar när flaggan slår i vinden och flaggan är inte tvättbar. Pigmenttrycket känns igen på att duken är extra styv där färgen finns.

Vävt material kan generellt sägas vara starkare än stickat, varför det bör föredras -stickad polyester håller bara för mycket svaga vindar.  Tex kan skillnaden i livslängd mellan vår Polypro ®, vävda 155 grams duk och stickad polyester 110 gram  i vissa fall uppgå till så mycket som  400 %. Ju mer det blåser desto större blir skillnaden i livslängd och vice versa.

Skillnaden i styrka mellan  vår Polypro ® och vanlig vävd flaggduk 160 gram är av oberoende institut uppmätt till 35 %. Men den verkliga skillnaden i livslängd är normalt betydligt längre.bli längre. Våra utvärderingar hos kunder pekar på siffror uppemot 200 % och i några fall ännu mer. Man måste man dock hålla i minnet att den verkliga skillnaden för den enskilde kunden är beroende av vindförhållandena på platsen - blåser det inte så håller allt !  

Duken måste vara testad för sina UV egenskaper och styrka med bästa resultat. Att duken har hög vikt, tex 170 gram/m2 är ingen garanti för dess goda hållbarhet - bara garanti för att den flaggar ut sämre än en lättare duk. Dukens egenskaper är det mest avgörande för det finns tyngre vävda material som håller lika dåligt som en stickad flaggduk. Optimalt ska fibrerna vara långa och tvinnade, duken inte för tätt fibrad och mjuk - nästan som sammet. Det ger bäst hållbarhet för att duken "slår/sliter" mot själv" i vinden, gleshet ger starkare sömmar pga mindre skärskador från nålen och tvinningen extra styrka + en aning stretch som tar kraften ur slaget i vinden.

En lite "styv/stel " vävd duk ger kortare livslängd - sömmarna blir svagare, och duken "sliter" mot sig själv i vinden. Är dessutom fibrerna i väven korta ( kan tyvärr inte ses med blotta ögat), inte ordentligt tvinnade och duken tät vävd så kan livslängden jämfört med en optimal flaggduk vara hälften så lång. Det gäller alltså att vara vaksam på vad leverantören erbjuder och inte bara titta på inköpspriset.

Den tryckta flaggan ska vara tvättbar utan att färgerna blöder. 

Tråden ska vara en bomullsomspunnen långfibrad polyester och måste vara mycket stark, flaggan sys med dubbelsömmar med optimalt låsta hörn. För omfattande sömnad leder till sämre hållbarhet - det blir som ett reklamblad - "riv av längs den tandade kanten". Om sömnaden är dålig så blir flaggans livslängd, oberoende av material, mycket kort. Om er flaggtråd idag är färgad är det sannolikt en standardtråd som är relativt svag.

Karbin-/ kedjekrokarna måste vara mycket styva och starka. En trasig krok och ni får ödsla tid på att fälla stänger

Se upp för det här 

Nedan följer här några exempel på felaktigheter, missledande information,mindre bra produkter och saker man som kund bör se upp med. Det handlar mycket om material och konfektionering. Det är inom dessa områden leverantören huvudsakligen kan sänka sina kostnader genom kvalitetsmässigt låg ambitionsnivå och de är svårast för kunden att bedöma. Ett dåligt tryck eller tex felaktig färg passerar inte lika lätt förbi kundens vakande öga.

- Materialet omnämns bara som tex "100 % polyester " eller "flaggduk" och gärna med lite extra säljande tillägg såsom tex "bästsäljare" eller "favorit ". Här handlar det verkligen om att få kunden att köpa " grisen i säcken "   

- Fantasibeteckningar på vävt material såsom "marinpolyester" eller "nautiskt" material, men ingen information om dukens egenskaper eller kvalité. Andra namn är tex "stormduk", "högglanspolyester" eller tex "vinkeltrikå" som kan visa sig vara det stickad polyester

- Säljaren redovisar inte för kvalitet, material, hållbarhet utan vill helst bara prata pris. Vem skulle köpa en bil bara på priset ?

- Svävande och svepande uttalanden i kvalitetsfrågor från flaggleverantören är starka varningstecken på att ämnet inte står högst på dagordningen och en uppgiven god kvalitet mer är ett uttryck för ett önsketänkande. 

Så här kan de se ut när offerten verkar bra, men verkligheten är som värst. Flaggan kommer från en av Europas större tillverkare, levererad till svenskt företag och visar att producentens storlek inte är någon garanti för hög kvalitet.

konkurrent2

 konkurrent1

Materialet är en billigare tunn vävd polyester, med mycket låg dragstyrka och så tätt vävd att nålen ger mycket skärskador ( läs mer under om detta under "Flaggor"). Sydd med dubbelsömmar, men låsningen i hörnen obefintlig och tråden tunn och svag. Genomtrycket, dvs färgåtergivningen på sida två, dålig. Flaggan saknade också den polyestertape som ska sys som förstärkning av flaggliket mot stången och därför var karbinkrokarna sydda direkt i flaggduken. Kort sagt en flagga med dåligt reklamvärde och mycket kort livslängd. Det är ytterst tvivelaktigt  att denna låga kvalitet var kostnadsmässigt optimal för kunden.

- Vissa leverantörer använder vävd polyester med vikt uppe till 170 gram/m2 och påstår att det är mer hållbart för det är tyngre. Det är som att hävda att 1,5 kg järn är starkare än 1 kg stål. Det är istället helheten av fibrernas uppbyggnad, dess längd, sammansättning, UV egenskaper, mjukhet - och massan, dvs dukens vikt,  som skapar dukens styrka. Det finns billiga vävda flaggmaterial på marknaden i vikter runt 150 - 170 gram/m2, vars olämpliga konstruktion ger en teknisk hållbarhet som är lika dålig som stickad polyester. 

 - Stickad polyester, vilken felaktigt av säljaren kallas för vävd polyester, och kunden som kanske inte ens ser flaggorna, eller förstår skillnaden, kan inte bedöma saken.

- Stickade polyester 110/115 gram påstås vara lika starkt som andra material. Det emotsäger all känd kunskap och erfarenhet inom flaggproduktion. 

- Säljaren ger referenser på stora kända företag som handlar av dem, vilket bl.a. skulle bevisa den goda kvaliten och hållbarheten. Alltför ofta kan en sådan referens bli missvisande. Enligt vår erfarenhet är köpare på stora företag lika okunniga om kvalitetsfrågorna som andra och är dessutom ofta extra fokuserade på lägsta inköpspris, till nackdel för kvalitet och långsiktig kostnadsoptimering. Särskilt om de köper större kvantiteter flaggor. Det stora organisatoriska avståndet till flagganvändarna förhindrar också ofta att missnöje med kvaliteten når ansvarig inköpare och påverkar inköpen. T.e.x. köper ett av Sveriges absolut största företag en billig,  men klart undermålig flaggprodukt, och säljer vidare till sina återförsäljare. Flertalet av deras återförsäljare i Sverige handlar direkt av Exponator istället. Inköpspriset är högre, men kunderna har, p.g.a. den högre kvaliteten, betydligt lägre kostnad för sin flaggning. 

- Säljaren rekommenderar stickad polyester med motivering att alla andra köper det. Förklaringen är vanligen att säljaren alltid förordar detta material och varit framgångsrik i  att utnyttja kundernas bristande insikt.  Representerar säljaren någon av de stora producenterna ute i Europa så finns en djupare förklaring. De producerar nästan alla sina flaggor i stickad polyester och vill inte för allt "smör i Småland" att kunderna ska välja mer hållbart material. Om det skulle ske i ett slag skulle deras årliga flaggproduktion uppemot halveras och den totala försäljningen i kronor räknat sjunka ordentligt. I många fall passar det inte heller deras produktionstekniska utrustning. Argumenteringen för stickat brukar vara att materialet utgör en "optimal" avvägning mellan pris och kvalité och det är bättre att byta ofta för det innebär alltid fräscha flaggor i stången - och - kunden får ett lågt pris ! Att det låga inköpspriset vanligen resulterar i långsiktigt mycket höga kostnader för kunden och ofta minskat reklamvärde, nämns aldrig. I många fall tror också kunden uppriktigt, men felaktigt, att de har lägst kostnader för flaggning - man tar ju in offerter från flera och väljer alltid lägsta pris !

- Säljaren erbjuder stickad polyester, men söker "villa bort korten" och säger att just deras stickade duk är mycket starkare för den är s.k tretrådigt stickad. Stickad polyester finns med två och tre trådars stickning och bägge sorterna har samma undermåliga tekniska hållbarhet.    

- Säljaren förordrar en hålstickad polyester, dvs en duk med en omfattande mängd små hål.  Denna duk påstås ha betydligt bättre hållbarhet än vanlig stickad polyester, men vi har inte funnit några belägg för detta. Duken levereras utan kantsömnad och det är grundmotivet  för säljaren slipper kostsam sömnad.  Dukens omfattande mängd hål ger också flaggan en helt annorlunda färg uppe i stången.

- Kunden får sina flaggor sydda med s.k kedjesöm. Tekniken framtagen för slippa byta undertråd i symaskinerna. Kedjesöm är som sömnaden med en leksakssymaskin. Går tråden sönder någonstans repar hela sömmen upp sig snabbt. Billig sömnad, men inte bra för en flagga som ska var hållbar i väder och vind. En flagga slits också inte bara av själva slaget i vinden utan också genom duksidorna "slår/gnider knuggas" mot varandra. Kedjesömmen medför att tråden till stor del ligger ovanpå duken, varför den utsätts för snabbare nedslitning. Med vanlig sömnad ligger tråden dikt an materialet och är därför för mindre utsatt för slitaget.

kedjesom

Kedjesöm med dess typiska utanpåliggande trådar på flagga från en av Europas absolut största producenter, levererad till stort svenskt företag.  Att materialet är stickad polyester är i nivå med kvaliteten på sömnaden, dvs lägst möjliga.

-Säljaren påstår att flaggan mer hållbar för att  fållningen i flaggans ytterända är bredare och man sytt med fler sömmar än två. Något belägg för sådan extra hållbarhet har vi inte funnit, snarare tvärt om. Ju tyngre flaggan är i ytterändan desto hårdare blir flaggans slag i vinden och därmed slitaget, varför ytterfållen för optimal hållbarhet inte bör vara mer än 1,3 cm och sys med två sömmar. Vidare, när man syr en flaggduk så uppstår ovillkorligen skärskador på fibrerna av nålen. Det finns en optimal sömnad vi anser oss tillämpa och när sömnaden blir för omfattande ökar inte  hållbarheten, utan minskar - det blir som ett reklamblad man får i brevlådan - "riv av längs den taggade kanten"  Om bredare ytterfåll med tre sömmar varit starkare så hade vi infört detta.   

- Kunden övertygas om att handla vanlig stickad polyester, utan fördyrande  kantsömnad, med motiveringen att flaggans naturliga stadkant ska ge en bättre hållbarhet. Detta är helt fel och innebär flaggor med extra kort livslängd.