TILL STARTSIDAN

Producent med verksamhet i hela Norden.

Bomsystem


 

Det finns flera system för att flaggan alltid ska flagga ut. Extendersystemet beskrivs på annan sida under "Övriga Produkter". Vilket system som är lämpligast bör diskuteras i varje enskilt fall.

Bomsystem huvudbildDet hissbara systemet 

Det hissbara systemet monteras på stången nere vid marken. Det består av en stor vinkelhake , se bild, en viktring och några mjuka slingband för att fixera flaggan till stången.  Flaggan sätts fast och med bom hissas upp. 

Systemet är enkelt att hantera, men har nackdelar.  Flaggan kan inte rotera fritt 360 grader, utan kräver justering när vinden kantrar mycket. Vid hårda vindar slår konstruktionen mot stången och kan gå sönder. Därför kommer det hissbara systemet bäst till sin rätt vid mer tillfällig användning.

Det fasta systemet

Kräver att man fäller stången, byter ut befintlig hylsa i topp med ny sådan, bestående av knopp och en fast arm som kan rotera fritt 360 grader. Måttet på hylsan är 6 cm och passar de flesta moderna stänger. Flaggan monteras, viktringen, se bild, sätts på och stång med flagga reses.

Fördelen är systemet inte kräver omvårdnad. Nackdelen är att det är besvärligt att behöva fälla stången vid flaggbyte. Det går inte heller att tillfälligtvis att hissa annan flagga, tex den svenska.

 

 

 

 

 

 

 Bomsystem viktring

 Bomsystem fast
Viktring till det fasta bomsystemet, det hissbara har en frihängande vikt.   Hylsa med knopp + roterande arm på det fasta systemet.