Miljö & Hållbarhet

Sopberg med flaggor eller sopsäck?

Med undermålig kvalité förbrukar man för mycket och är onödigtvis lite av en miljöbov!

Minimera antalet sopsäckar!

Våra produkter och produktion kännetecknas kännetecknas av stor miljöhänsyn. För speciellt flaggor handlar det inledningsvis om att man med undermålig kvalité förbrukar mycket och är onödigtvis lite av miljöbov. Genom att välja vår flaggprodukt Polypro® bidrar man till en bättre miljö.

Utöver själva produkten måste råvara, produktionsprocessen, och transporten av slutprodukten vara skonsam mot miljön. Här gäller följande:

Produktion och råvaruåtgång

Varje delkomponent i våra tygprodukter, inklusive färgpigment, duk, kantband och krokar, är testade i laboratorium. Allt godkänt enligt REACH (EUs stränga regelverk för avsaknad av farligheter för människa och miljö) som står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals.

Textilen för flaggor och liknande produkter, liksom kantband, består av 100% polyester som är t.ex. vanligt förekommande i kläder och är skapat i en process med vatten, luft och olja. Flaggkrokarna består av miljövänlig polyamid/nylon.

Naturliga råvaror
Hållbar produktion

Vattenåtgång och utsläpp i naturen

Tryckproduktionen är att betrakta som harmlös ur miljöhänseende. Färgpigmenten är fullt biologiskt nedbrytbara utan miljöfarliga ämnen. Lösningsmedlet för färgpigmenten är vatten och vid efterföljande färgfixering samt tvätt används vanligt salt. Under färgfixeringen frigörs överskottspigment, vilken till största delen återvinns. Tryckramar rengörs med vanligt diskmedel. Avloppsvattnet från produktionen renas innan det går till allmänt reningsverk och har därmed högre reningsgrad än det som lämnar ett vanligt hushåll.

Transporter

Tygprodukterna packas normalt i cellofan, en folie framställd av cellulosa. Förekommer även i polyten som också anses som ringa miljöpåverkande och är t.ex. vanligt vid förpackning av livsmedel. Ytterförpackning av oblekt återvunnet papper. Transporter sker med DHL och TNT som uppfyller våra miljökrav.

Hållbara transporter