TILL STARTSIDAN

Producent med verksamhet i hela Norden.
INNEHÅLL

Material


Vi har ett 10 tal olika  typer av material, vilkas lämplighet varierar med var och hur materialet ska användas. Samtliga material fungerar lika bra inom- som utomhus. Alla polyestermaterial, exkl Non voven, är tvättbara i vattentvätt, utan risk för färgblödning. Nedan presenteras de vanligaste kvaliteterna. Kontakta oss för mer detaljerad information om dess egenskaper och lämplighet för ert ändamål.  

Polypro ® - vår egen extra starka polyester 155 gram - för flaggor

PolyproVävd polyester, vikt ca 155 gram, med halvblank yta. Fibrerna inte lika kompakta som för vävd 120 grams och är därför inte lika smutsavisande.  Trycket får klara färger och genomtrycket i det närmaste 100 %. Dukens fibrer är extra tvinnade ( jfr 120 gramsduken nedan) och mjuka, vilket hjälper till att ta kraften ur hårda stormbyar. Tvinningen fungerar som en slagen lina - när flaggan slår i vinden dras tvinningen åt och låser fibrerna och ges även viss stretch. De enskilda fibrerna som bygger upp trådarna är extra långa och ligger extra om lott. Det ger också duken högre dragstyrka jämfört med en billigare, men tyngre standardduk. Dukens mjukhet och gleshet mellan fibrerna gör också att duken får färre skärskador vid sömnad för nålen tenderar att tränga undan fibrerna och löpa i maskorna. Jämfört med en styv, vävd standardduk så är alltså också sömmarna starkare.

En flagga som vajar i vinden "knider" och "gnuggas" mot sig själv. Ju styvare och strävare en duk är, desto större blir slitaget. Detta har en mycket stor inverkan på sömmarnas hållbarhet och flaggans livslängd. Skillnaden i livslängd mellan en sträv duk och en mjuk duk, allt annat lika kan handla om 25 -35 %. Vår Polypro ® är mjuk, nästan som sammet, och det gör att detta mekaniska slitage blir minsta möjliga. En traditionellt vävt flaggmaterial är alltifrån lite styv till mycket stel och sträv i ytan. Det blir som ett medelgrovt sandpapper som ganska snabbt "slipar" sönder fibrer och sömmar.

Våra tester, utförda i laboratorium av oberoende företag, av vävda flaggmaterial i viktklassen 150-170 gram utvisar att Polypro ®  är ca 35 % starkare och jämfört med stickad polyester 110-115 gram är skillnaden över 70 %. Det är vädertester med UV ljus, vatten och dragtester som mäter styrka. 

Så långt själva materialets styrka och beständighet mot UV ljusets nedbrytande effekt, uppmätt i laboratorium. Vid verklig användning som flagga så blir skillnaden många gånger större. Det beror bl.a. på att fibrerna är tvinnade och längre, att sömnaden ger färre skärskador, tråden extra stark, sömnaden optimalt utförd samt att duken sliter mindre på sig själv. I kustområden och under blåsiga tider kan den verkliga skillnaden i livslängd jämfört med stickad polyester 110 gram uppgå till  400 % och jämfört med vanlig vävd polyester 160 gram 50 - 200 % ****. Det visar att målsättningen om hög teknisk hållbarhet och låg vikt går att kombinera. Prismässigt  bara blygsamt dyrare är de enklare flaggdukarna, varför den högre kvaliten ger kunden ordentligt minskad kostnad för flaggning. 

(****) Den 50%-iga skillnaden mot vanlig vävd polyester 160 gram utgår från en jämförelse med bästa och minst sträva alternativa standardduk som är sydd på korrekt sätt med vår egna långfibrade polyestertråd. Om det är en mer sträv duk och/eller tätt vävd duk och/eller med korta fibrer och/eller ej tvinnade fibrer och/eller det finns brister i tråd eller sömnad så kan avvikelsen i livslängd snabbt växa till över 200 %. Alla andra producenters flaggor vi undersökt är behäftad med minst två av bristerna ovan, i flertalet fall med flera och i några fall med samtliga brister. Det betyder att i normalfallet utgör skillnaden på 50 % en underskattning, utan ligger snarare mellan 100-200 %.

Skillnader i dukkvalitet, tråd och sömnad är tyvärr mycket svårt att bedöma för lekmannen. Att man som kund köper  en flagga i vävd polyester, ofta saluförd med det säljande fantasinamnet "marinpolyester", betyder därför inte att hållbarhet och kvalité är bra, eller ens rimligt bra. Kombinationen av priskonkurrans och att 90 % av flaggförsäljarna fungerar som mellanhand - köper från olika producenter, själva saknar produktkunskap och själva jagar lägsta inköpspris, gör att kvalitetsnivån ofta blir rena lotteriet med mycket dåliga odds för kunden. I normalfallet betyder det att flaggorna måste bytas ofta och att kostnaden, trots kanske lågt inköpspris, är mycket hög. ( det kan också vara ännu värre för låg kvalité betyder inte alltid att inköpspriset är lågt ! - allt handlar om vilken kunskap kunden har om produkten man handlar ) 

 Vävd polyester 120 gram - för flaggor, banderoller

vävd 120 gramVävd polyester med halvblank yta, färgerna träder fram mycket bra och duken är smutsavvisande. Genomtrycket  är i  det närmaste 100 %. Bra material för flaggor och banderoller, men kanske inte för tex vepor för duken kräver kantsömnad för att inte repa upp sig. Den tekniska hållbarheten är bättre än stickad polyester 110/115 gram, men är inte dyrare varför den bör väljas för flaggor när främst inköpspriset står i fokus

 

 

Stickad polyester 110/115 gram - för banderoller, vepor, flaggspel, beachflaggor

Stickat 115 gram

En tunn stickad polyester med högglansig yta, vilket gör att färgerna träder fram bra, men ger ett syntetiskt intryck. Genomtrycket, dvs färgåtergivningen på sida två är i det närmaste 100 %. Bra material tex för vepor, flaggspel och banderoller där också genomtryckets kvalitet kan vara av stor betydelse. Fyrfärgs rastertryck kan återges bra, men dukens tunnhet och transparens innebär att färgåtergivningen blir mindre fyllig/djup jämfört med tjockare och tätare dukar som tar upp mer färg. 

Generellt olämpligt material för flaggor och bör om möjligt undvikas. Förordas som flaggduk endast av de leverantörer som inte prioriterar kvalitet och kundoptimala inköp. Generellt avråder vi och varnar för detta material. Dess tekniska hållbarhet är  absolut sämst bland flaggdukar. Efter bara några dagar med  extra blåst så kan flaggan ha delat på sig precis innanför flaggans yttersöm och den ca centimeterbreda sömmen hänga som en tunn smal "svans" längs flaggan. Fibrerna är alldeles för svaga och dess täthet leder till stora skärskador från nålen med därpå följande kortast möjliga livslängd. Stickad polyester finns både med  s. k. 2 tråds stickning och 3 tråds, men bägge sorter har lika undermålig teknisk hållbarhet för flaggändamål.

Trots lågt pris ger denna duk nästan alltid högst långsiktig kostnad för flaggning. Skillnaden i livslängd jämfört med vårt bästa material kan i värsta fall handla om 400 %. Undantaget är om flaggorna används på en plats där vinden alltid är mycket svag. Dukens tunnhet och transparens gör att också att tryckfärger kan te sig bleka uppe i stången. Dock kan man för fyrfärgs rastertryck ibland tvingas nyttja detta material för flaggor.

Stickad polyester 120/130 gram - för banderoller, vepor

stickad 130 gram

Stickad halvblank polyester som finns i två utföranden, med  olika vikt. Dukarnas täthet och vikt gör att de förmår ta upp mer färg, vilket jämfört med en tunn duk ger klarare och djupare färger. Genomtrycket, dvs färgåtergivningen på sida två, är dock bara som mest ca 80 och  baksidan således  blek i färgerna. Utmärkt för fullfärgs rasterbilder för dess släta yta möjliggör tryck med upplösning uppemot 30 Lpi i screentryck, att jämföras normala ca 14 linjer för 115 gram stickad polyester.  Lämpligt också för banderoller som ska sitta mot väggar där man vill minska risken att bakgrunden lyser igenom.

 

Stickad polyester 200 gram - för vepor,rollups, banderoller

200 gram

Stickad halvblank polyester där dess släta yta och täthet ger bästa möjliga återgivning av och djup i färger. Dukens tjocklek medger dock inte något genomtryck, utan baksidan blir vit. Dukens släta yta möjliggör tryck med högsta upplösning. Perfekt material för tex rollups, stora fasadflaggor och andra produkter där man absolut inte vill att bakgrunden ska riskera lysa igenom. Materialet också lämpligt för mycket stora banderoller, där extra hög hållbarheten i duken efterfrågas

 

 

Non voven 150 gram /pressad polyester - för banderoller i större serier

non vovenPolyesterfibrer som pressats ihop till en tät duk med matt ytstruktur och som till skillnad från övriga polyesterdukar är styv. Lite ojämn och luddig yta, men möjliggör ändå tryck med god skärpa. Dess tjocklek ger hög färgupptagning och därmed också ordenligt djup i färgåtergivningen. Inget genomtryck, varför sida två är vit efter tryckning. Kvaliteten på fyrfärgs rastertryck, acceptabel, men medger inte samma höga upplösning som för andra material. Lämplig duk, och prismässigt en favoritet, för banderoller i stora serier, vilka oftast levereras på rulle.  Levereras vanligen endast kantskuren, men kan också öljetteras. Duken är stark, men dess relativt svaga drag-/rivstyrka kräver ett mothåll vid uppsättning, tex en vägg, staket eller stängsel.

 

Armerad pvc - för banderoller, flaggspel, kioskflaggor, 70 x 100 huvar, pallhuvar

Pvc med armering i form av polyesterfibrer som finns i vikter från ca 250 gram till 800 gram per m2 och i ett 15 tal olika standardfärger. Duktypens släta yta möjliggör perfekta tryck i form av hög upplösning och utmärkt färgåtergivning. Den vita standardduken har ett ljustätt skikt som möjligör rättvänt tryck på båda sidor utan någon genomlysning. Perfekt material för s.k. kioskflaggor, flaggspel och alla andra produkter där dubbelsidigt tryck är ett krav samt för produkter som utsätts för kraftigt mekaniskt slitage, tex pallhuvar

Övriga material

Bland övriga material vi har tillgång till, men som mer sällan efterfrågas finns bla

Oarmerad pvc, billigare än armerad pvc, lämpligt för tex pallhuvar och flaggspel

Stickad polyester 70 gram, för tryck med högt krav på genomlysning

Bomullscanvas, 250 gram, för tryck utan genomlysning

Flaggdukar vi inte har i vårt sortiment av kvalitetsskäl

Det finns andra  material på marknaden, som vi av hållbarhets - och kvalitetsskäl, inte erbjuder. Läs om dessa nedan,och undvik andras misstag. 

Hålstickade polyestrar, vikter 110 - 120 gramsduk med med en omfattande mängd hål i storleken ca 2 x 3 mm och som levereras utan kantsömnad. Påstås vara extra hållbar jämfört med andra stickade flaggdukar, men vi har inte funnit stöd för detta. Vidare innebär den omfattande mängden hål i duken att  att tryckets färger blir helt annorlunda uppe i flaggstången för att ljuset släpps igenom. Detta är mycket besvärande för de företag som är måna om sin logotyps färger. Vidare blir genomtrycket, dvs färgåtergivningen på sida två, inte alltid tillfredställande.

Stickad polyester 90 gram, vilket är en flaggduk med ännu lägre drag- och rivstyrka än  110/115 gramsvaran, men med ett mycket lågt pris.  Då vi generellt avråder från stickad polyester 115 gram för flaggor så blir det fel att saluföra en duk som är  ytterligare ett steg sämre.

Stickad polyester ca 135-140 gram, högglans, vilket är är ett ordentligt glänsade material för flaggor. Dukens hållbarhet är inte tillfredställande och dukens upptagningsförmåga av tryckfärg allför varierande. Duktypen är också "plastigt" skinande i utseendet, varför flaggan förlorar sin, så att säga, genuina karaktär.