TILL STARTSIDAN

Producent med verksamhet i hela Norden.
INNEHÅLL

Flaggor


flaggbild

Ovan ett axplock av designer från en veckas produktion av flaggor. Följande kännetecknar den flaggprodukt ni handlar av oss.

Vår inriktning är kvalité, men inte för den egna sakens skull, utan för att det är lönsamt för kunderna. Kunden vet oftast ingenting om kvalitet för flaggor utan är i händerna på sin leverantör, fokuserar sig ofta på lägsta inköpspris, och får tyvärr ofta en låg kvalitet som är allt annat än kostnadsoptimal. Effekten på den svenska marknaden är att flertalet företag skulle kunna spara 20 - 70 % på sin kostnad för flaggning, utan avkall på reklamvärdet. Snarare ökat reklamvärde för trasiga flaggor i stängerna är inte säljfrämjande. Läs allt om kvalitetsfrågorna nedan samt mer under rubrikerna "MATERIAL" och " TRYCKTEKNIK ". Bli också en mer kunnig köpare av flaggor genom att läsa under "VÄRT ATT VETA" - att välja flaggleverantör " 

För oss handlar flaggkvalité om kombinationen av ett ursprungligt starkare material, materialets speciella förmåga att reducera kraften av vindens slag, den anpassade tråden,fibrernas egenskap att vid sömnad utsättas för färre försvagande skärskador av nålen, den optimala sömnaden och materialets egenskap att inte "slita på sig själv".  Sammantaget  ger det en flagga med bästa möjliga tekniska hållbarhet och livslängd.  Vår tryckteknik med full infärgning av fibrerna, färgfixeringen, färgpigmentens UV stabilitet, flaggans tvättbarhet och kvaliteten på upphängsanordningen är här förutsättningar för att den extra tekniska livslängden ska kunna utnyttjas till fullo.

 Välj mellan olika material  (mer detaljer under rubriken "Material")

Vi rekommenderar vår Polypro ® - en vävd polyester, vikt ca 155 gram med extra långa och tvinnade fibrer. Framtagen och testad i jämförelse med andra på marknaden förekommande material. Uppemot 70 % starkare jämfört med tex stickad polyester och 35 % jämfört med en standarduk vävd polyester 160 gram. Detta har undersöks med vädertester ( Uv ljus och vatten) av oberoende testningsinstitut 

Så långt materialets styrka som tygbit testad i laboratorium. Som sydd flagga, uppe i sin stång, är skillnaden betydligt  större. Under blåsiga tider och i kustområden kan skillnaden i livslängd jämfört med tex stickad polyester uppgå till 400 % och jämfört med en vanlig vävd polyester 160 gram upp till 200 % - läs mer om alla detaljer under huvudrubriken "Material " Det beror på att material och sömnad  mer  har högre brottgräns och därför tål högre absolut vindstyrka, men även på  följdeffekten av fibrernas uppbyggnad och mjukhet. Tvinningen av fibrerna ger samma funktion som en slagen lina. När flaggan slår i vinden dras tvinningen åt , låser fibrerna och ger också duken en viss stretch som tar kraften ur slaget.

En flagga som vajjar i vinden "gnider/gnuggas/slår" också mot sig själv och det kan också ha en förvånande stor inverkan på flaggans livslängd. Ju styvare och strävare duk, desto större blir slitaget. Flertalet vävda flaggdukar är mer eller mindre sträva i ytan och förvånade fort kan trådar och sömnad "slipas" sönder. Polypro ® är lent, nästan som sammet. Materialets mjukhet gör att sömmar och material inte utsätts för detta mekaniska slitage jämfört med en vanlig vävd polyesterduk. Detta gäller också våra vävd polyester 120 gram - läs mer om det  under huvudrubriken "Material" där det finns närbild på materialet.

Om enbart inköpspriset står i centrum föreslår vi vår vävda polyester 120 gram, vilken är billigare, men den tekniska hållbarheten är betydligt sämre jämfört med Polypro ®, men bättre än stickad polyester - se nedan. Fördelen med vävd 120 gram är dess lägre vikt vilket gör att den flaggar ut lättare. Tryckvaliteten och färgernas beständighet är lika bra som för Polypro ®. 

Vi har också stickat material 115 gram. Generellt är den tekniska hållbarheten på stickad polyester 110/115 gram absolut sämst och detta material bör undvikas.  Rekommenderas endast av de leverantörer som inte prioriterar hållbarhet och innebär nästan alltid, trots sitt betydligt lägre inköpspris, att kunden får extra hög kostnad för sin flaggning. Vidare är duken så transparant att färgerna kan te sig bleka uppe i stången.

Tryck ( mer detaljer under rubriken "Tryckteknik")

Nästan uteslutande screentryck, med fullt genomtryck och efterföljande färgfixering samt ångtvätt innan konfektionering. Det är den mest högkvalitativa metoden och ger en flagga med högsta UV beständighet, klara färger och innebär också att flaggan är tvättbar. Väderbeständighet (Uvljus och vatten) har i genomsnitt värde 7 ( mycket bra) på den 8:a gradiga skalan enligt DIN 54071. Normen för ljusmätning följer DIN 54003.

Konfektionering

Flaggorna sys alltid med dubbelvikta kanter runt om, med en bomullomspunnen, extra långfibrad mycket stark polyestertråd, modell "36" med dubbelsömmar och optimalt låsta hörn. Alltför täta stygn och för omfattande sömnad kan ge stora skärskador på fibrerna och drastiskt minska sömmens hållbarhet. Om Polypro ® nyttjas så bibehåller materialet efter sömnad nästan hela sin ursprungliga  styrka. Orsaken är att duken är lite gles mellan fibrerna samt att fibrerna är mjuka och följsamma. Det gör att nålen i högre utsträckning går i maskorna och "puttar undan" fibrer istället för att perforera dem. Om nålen perforerar fibrer skärs dessa sönder, vilket försvagar duken. En vanlig vävd polyester är stelare = fiberna vill inte flytta på sig när nålen kommer och därmed kan skärskadorna bli omfattande. Det betyder kortare livslängd för flaggan och dessutom att flaggan inte längre håller för samma höga vindstyrka. Detsamma gäller om duken är mjuk, men fibrerna ligger tätt brevid varandra, dvs är inte lite gles. Då kan kan inte fibrerna flytta på sig för  nålen och dukens täthet skapar det motstånd nålen behöver för att orsaka omfattande försvagande skärskador.

(Beroende på stygnlängd, grad av styvhet i material och täthet mellan fibrer så kan en vanlig vävd duk 160 gram förlora 40 % av sin inititala styrka efter sömnad. Då duken redan innan sömnad vanligen är minst 35 % svagare än  Polypro ® så kan skillnaden i faktisk styrka som sydd flagga bli enorm. De sämsta vävda dukarna runt 160 gram har efter sömnad en teknisk hållbarhet som är lika undermålig som  stickad polyester)

Flaggliket som består av polyestertape omsluter duken på bägge sidor sys med dubbla sömmar samt förses med karbin eller kedjekrokar i topp och botten. Stående flaggor förses vanligen med extra karbinkrokar i flaggliket.

  hornsomnad

Polypro ® med dubbelsömmar runt om, med långfibrad  extra stark polyestertråd, optimalt "låsta" hörn, ger bästa hållbarhet. Denna tråd finns bara i vitt. Utan perfekt sömnad blåser flaggan sönder fort.

 

 

 

 

 

 karbinkrok

Karbinkroken är seg och stark, lämpligast för flaggor under 5m2, men fungerar även på större flaggor.

 

 

 

 

 

 kedjekrok

 

Kedjekroken är extra hållbar och passar bäst för flaggor över 5m2 och i områden med stark blåst.